Våra tjänster

Blå gradient, bakgrundsbild

Våra tjänster

Omställning

God omställning är avgörande för de som behöver hjälp till nytt jobb eller studier. Vi finns som stöd före, under och efter omställning.

Karriärväxling

Vi hjälper medarbetare som av olika skäl behöver stöd och motivation att hitta ny sysselsättning inom eller utanför den nuvarande arbetsgivarorganisation.

Outplacement

Vi coachar, rustar och stärker medarbetaren genom planering och förverkligande av möjlig och rimlig sysselsättning.

Förändringsledning

Utbildningar och processtöd i förändringsledning med syfte att stärka, stötta och bistå berörd organisation och personal.

Slide
Kontakt

Står ni inför förändring?

Vi är din nära partner vid omställning och förändring.

Rusta & Matcha - kontakt