Karriärväxling

Blå gradient, bakgrundsbild

Karriärväxling

Medarbetare som av olika skäl, egna eller på arbetsgivarens initiativ behöver stöd och motivation att hitta ny sysselsättning inom eller utanför den nuvarande arbetsgivarorganisation.

Insatsen inleds ofta med kartläggningssamtal i någon form, kan även vara vägvalssamtal. Därefter skapas en handlingsplan för en varaktig lösning inom eller utanför nuvarande arbetsgivarorganisation.

Slide
Kontakt

Står ni inför förändring?

Vi är din nära partner vid omställning och förändring.

Rusta & Matcha - kontakt