Outplacement

Outplacement

Outplacement

Programmet riktar sig till medarbetare som skall avsluta sin anställning genom en överenskommelse, vid en arbetsbrist eller vid personliga skäl. Vi coachar och rustar medarbetaren, genom att bidra till hens planering och förverkligande av möjlig samt rimlig sysselsättning. Genom stödet är medarbetaren stärkt och förberedd i sin nya situation.

Slide
Behöver ni hjälp?

Hör av dig!