Outplacement

Blå gradient, bakgrundsbild

Outplacement

För smidiga karriärövergångar

Står din organisation inför tuffa beslut och uppsägningar? Eller har du precis blivit uppsagd själv? Vi finns här som stöd för människor som står inför nya vägval i sin karriär.

När är Outplacement aktuellt?

Programmet riktar sig till medarbetare som skall avsluta sin anställning genom en överenskommelse, vid arbetsbrist eller vid personliga skäl. Vi coachar och rustar medarbetaren genom att bidra med planering och förverkligande av möjlig och rimlig sysselsättning. Genom stödet är medarbetaren stärkt och förberedd i sin nya situation.

Vad innefattar Outplacement?

Tjänsten Outplacement utgår från enskilda samtal med individer som blivit uppsagda. Samtalen är coachande och rådgivande och syftar till att ge insikt i individens möjligheter, eventuella begränsningar samt kunskap om arbetsmarknadens behov och förutsättningar.

Genom coaching och råd hjälper vi individen i kontakt med arbetsgivare och eventuellt utbildningssamordnare i syfte att underlätta inför nytt jobb. Individen får stöd med kompetenskartläggning, ansökningshandlingar, marknadsföring, intervjuträning med mera. Genom vår metodik Inåt-Utåt-Framåt anpassar och skräddarsyr vi stödet för varje enskild individ.

Varför välja AHG Omställning?

Tack vare vår framåtlutade metodik som inte ser till hindren utan snarare möjligheterna för en individ hjälper vi till att skapa något riktigt bra av en situation som annars kan upplevas som jobbig och känsloladdad. 

Gemensamt skapar vi ett nyläge som är hållbart över tid samtidigt som både individ och arbetsgivare kommer stärkta ur processen.

Hur går det till?

Vi i AHG Omställning samarbetar med många av Sveriges olika omställningsorganisationer och tar emot uppdrag den vägen. Vi finns också tillgängliga för företag och privatpersoner där behov finns.

Står ni inför tuffa beslut och uppsägningar? Ta kontakt.

Slide
Kontakt

Står ni inför förändring?

Vi är din nära partner vid omställning och förändring.

Rusta & Matcha - kontakt