Förändringsledning

Blå gradient, bakgrundsbild

Förändringsledning

AHG Omställning erbjuder utbildningar och processtöd i förändringsledning med syfte att stärka, stötta och bistå berörd organisation och personal innan, under och efter förändringssiutationer.

Insatsen syftar till att låta deltagarna pröva, utveckla och tillämpa metoder inför och under förändringsprocesser.

Insatsen utgår från vetenskapliga och i branschen vedertagna metoder och modeller som ger deltagarna de verktyg som behövs när förändring blir verklighet.

Utbildningsinsatsen kombineras ofta med grupphandledning och/eller personlig handledning men kan även fungerar som en kick-start inför en förändringsresa där AHG Omställning senare kan verka som processtöd genom hela förändringen.

Ämnesområden som ingår i tjänsten är bland annat: Kommunikation, Kommunikationsstilar, Moderna och Agila arbetssätt, Gruppdynamik, Coachande förhållningssätt, Svåra samtal m.m.

Slide
Kontakt

Står ni inför förändring?

Vi är din nära partner vid omställning och förändring.

Rusta & Matcha - kontakt