Din stabila partner i omställning och förändring

Senaste nytt från AHG Omställning

Vi vill ingjuta hopp i dessa oroliga tider. Många, såväl som vi, har ett ganska tufft år bakom oss. Nu står vi redo att stötta inför kommande lågkonjunktur. Vi i AHG Omställning har erfarenheten och verktygen inför oroliga tider. Dessutom behöver en omställningsresa inte bara vara negativ. I följande artikel berättar Camilla Sigurd om vårt nuläge och hur vi kan stötta både företag och individer framåt.

Hur har hösten sett ut?

Som omställningsleverantör har vi ett ganska tufft år bakom oss med en marknad som i princip stannat av på grund av oroligheterna i världen. En situation vars motstycke vi svenskar varit förskonade från i modern tid.

Oroligheterna har gjort att processerna kylts av och den naturliga och sunda rörelsen på arbetsmarknaden har därmed låtit vänta på sig.

Nu spår dock Konjunkturinstitutet att Sverige är på väg rakt in i en massiv lågkonjunktur och vi på AHG Omställning står redo att bistå med det vi är bäst på dvs att hjälpa människor med deras förflyttning mot ett hållbart arbetsliv i såväl med- som motgång, högkonjunktur som lågkonjunktur – alltid med individens behov i fokus.

Ser vi ökat tryck på några tjänster?

Ja, vi har sedan sommaren sett en betydande ökning av vår tjänst Jobb och Karriärväxling. Denna tjänst är alltid individanpassad och riktar sig till personer som inte kan eller vill vara kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Eftersom det inte är ovanligt att deltagarna i våra program även står ganska långt ifrån arbetsmarknaden (vissa pga olika former av ohälsa) så behövs ett flexibelt omställningsprogram där vi är noga med att matcha rätt konsult till varje uppdrag. Här kan vi leverera.

Hur kan AHG Omställning hjälpa företag i oroliga tider?

I oroliga tider kan det vara svårt att veta hur man som arbetsgivare bör agera. I dessa lägen kan nyckeln vara att ta hjälp av en extern part som med neutrala ögon kan se till hela organisationen – ibland hela vägen från koncernnivå ner till varje enskild individ.

AHG Omställning har verktygen som hjälper till att rusta cheferna inför förändringsprocesser genom att exempelvis utbilda dem i hur man hanterar Svåra samtal.

Uppsägningssituationer är tuffa för alla, inte bara för den uppsagde, det kan faktiskt vara tufft att vara den som blev kvar också när skåpet bredvid plötsligt blir tomt, eller att vara chefen som tvingas leverera det dystra beskedet.

Vi vet att omställningen är starten på en ny resa, en resa som vi är vana att hantera. Några exempel på tjänster vi arbetar mycket med just nu är:

  • Omställning / Outplacement
  • Rehabiliteringsomställning
  • Karriärväxling (Inom eller utom den egna organisationen)
  • Förändringsledning
  • Framtidssamtal (ett till tre inledande samtal där individen själv reflekterar över sin nuvarande situation och med hjälp av en coach stakar ut den bästa vägen framåt, inom eller utom organisationen)

Vi vill ingjuta hopp!

En omställningsresa kan till en början verka hopplös men man bör i stället se den som en nystart. De allra flesta vi arbetar med kan en bit in i programmet själva se att den förflyttning som gjorts inte bara är arbetsrelaterat utan också privat. Människan är en helhet och vi är gärna med dig på din resa.

ArbetshälsaGruppen erbjuder mer

Kompetens och förflyttningar genomsyrar hela vår koncern ArbetshälsaGruppen. Har du funderingar över hur vi arbetar i något av de andra bolagen? Kontakta Camilla på:

Camilla Sigurd
Camilla SigurdNationella avtal & sälj

Mejl
076-852 96 05

Läs mer om våra systerbolag på: Arbetshälsa, Påverka Nu, AHG Redovisning.